r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ny veileder for kommunal og regional forvaltning

Bilde fra Troms/Romssa/Tromssa, KULA-området Yttersida av Senja/Sáččá fávllebeal, Fiskerilandskapet. Langværan sett fra Ørja, med Senja i bakgrunnen. Foto: Troms fylkeskommune, Kulturetaten. Harald G. Johnsen

Skriv

Riksantikvaren har laget en ny veileder om Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA), som er rettet mot kommunal og regional forvaltning.

Gjennom prosjektet Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) velger Riksantikvaren ut nasjonalt viktige landskap over hele landet. Dette gjøres i tett samarbeid med regional kulturminneforvaltning og med involvering av kommunene. Oppføring i KULA-registeret innebærer ikke formelt vern, men fastslår at området har store kulturhistoriske verdier som bør tas vare på for framtiden.

Vi har nå laget en veileder om KULA rettet mot kommunal og regional forvaltning for at de skal bidra til å ivareta disse områdene. Veilederen gir informasjon om hva KULA-registeret er, og hvordan disse landskapene bør forvaltes gjennom arealplanlegging og andre virkemidler. Veilederen er også aktuell for sektorer som påvirker landskapet gjennom sine planer og tiltak.

I kommunen vil veilederen særlig være nyttig for fagområdene planlegging, byggesak, landbruk og kultur. Riksantikvaren ønsker at veilederen skal være et redskap i forvaltningen av KULA-områdene, og en inspirasjon til å også ivareta andre landskap.

Last ned veilederen under. Den finnes som fil tilpasset print, eller interaktiv med klikkbar meny.