r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Oversikter over kirkegårder fra middelalderen er klar for hele landet

Skriv

Med oversiktene fra Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder er arbeidet med å kartlegge og gjennomgå kilder om middelalderske kirkesteder ferdigstilt.

Gjennom registreringsarbeidet er 1212 kirkesteder kartfestet i kulturminnedatabasen Askeladden. Informasjon om dem kan lastes ned i oversiktene under for hvert fylke, men er også tilgjengelig for alle i Kulturminnesøk.

Hva inneholder oversiktene?

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har i perioden 2002–2014 registrert kirkegårder fra middelalderen på oppdrag fra Riksantikvaren.

Kildegjennomgangen viser resultatet av dette registreringsarbeidet, og gir en oversikt over hvor man i dag finner kirkegårdene fra middelalderen og hvilke kilder som har opplysninger om dem. Kildene som er benyttet for å kartlegge kirkestedene, både hvor de ligger og historier som er knyttet til dem, er arkiver, bygdebøker og eldre skriftlig materiale.

Oversikten omfatter i hovedsak kirkesteder/kirkegårder som er i bruk i dag, men også noen som er nedlagt, er tatt med. Mange av kirkegårdene fra middelalderen inngår i dagens gravlunder.

Les mer om bakgrunnen for kildegjennomgangen og forvaltning av kirkegårder fra middelalderen her.

Målet med oversiktene

Riksantikvaren ønsker at oversiktene vil bidra til bedre bruk og vern av de middelalderske kirkestedene i framtida.

Last ned oversiktene

Kirkestedene i hvert fylke er samlet i en publikasjon. Her er de også ordnet kommunevis slik at man raskt får oversikt over alle middelalderkirkestedene i en kommune.

Last ned oversiktene for de enkelte fylkene her