r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Rapportar frå istandsettinga av stavkyrkjene

Skriv

Gjennom bevaringsprogrammet for stavkyrkjene har dei 28 stavkyrkjene i Noreg vorte sett i stand. Les om kva som er gjort med dei ulike kyrkjene.

Stavkyrkjene vart i all hovudsak istandsett slik dei er i dag, utan noko tilbakeføring til tidlegare periodar.

Målet har heile tida vore å ta vare på mest mogleg av dei opphavlege delane. Samstundes har materialkvalitet, samt kunnskap om bruk av rett virke, vore eit viktig gjennomgangstema i arbeida med kyrkjene. Konservering av kyrkjekunsten har også vore ein viktig del av programmet.

Kva er gjort med dei ulike kyrkjene?

I rapportane om kvar stavkyrkje kan du lese om kva som er gjort med dei ulike kyrkjene og sjå bilete frå arbeidet med å setje dei i stand.

Last ned rapportane frå dei ulike stavkyrkjene her.