r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring

Fredningsforslag Tater-Millas hus i Våler kommune

Våningshuset er bygget i ca. 1940 av Embret Gunnarsrud, har en etasje og en grunnflate på ca 45 kvm. Foto: Riksantikvaren, 2019

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Tater-Millas hus og uthus/stall, samt området rundt kulturminnene, jf. kulturminneloven §§ 15 og 19.

Fredningens formål og omfang fremgår av fredningsforslaget og fredningsdokumentasjonen nedenfor.

Videre saksgang:

Fredningsforslaget for Tater-Millas hus er lagt ut på offentlig ettersyn i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 2. Fristen for å komme med merknader/uttalelser er satt til 7. juni 2019.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til:

Riksantikvaren
Pb. 1483
0116 Oslo

eller til

postmottak@ra.no

Uthuset / stallen er oppført i bindingsverk med rødmalt tømmermannspanel (over- og underliggere). Bygningen står på enkel oppmuring av naturstein. Foto: Riksantikvaren, 2019