r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring

Fredningsforslag for Neptun Sildoljefabrikk

Neptun Sildoljefabrikk i Melbu, Hadsel kommune. Foto: Anke Loska, Riksantikvaren 2018

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Neptun Sildoljefabrikk i Hadsel kommune.

Neptun Sildoljefabrikk ligger på Svinøya, på sørsida av Hadseløya, i Hadsel kommune, Nordland fylke. Svinøya huser kun sildoljefabrikken som ligger tvers over havneinnløpet til Melbu. AS Neptun Sildoljefabrikk ble etablert i 1910 og var i drift frem til 1986.

Gjennom hele driftsperioden gjennomgikk fabrikken store materielle endringer. Anlegget som er foreslått fredet er sammensatt av produksjons- og tankanlegg, kai, samt et administrasjonsbygg. Med sine karakteristiske runde tanker og det høye syklontårnet, fremstår anlegget som et markant merke i landskapet.

Neptun Sildoljefabrikk 1912. Foto: Museum Nord

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å sikre Neptun Sildoljefabrikk som et eksempel på den industrielle fiskerinæringen og foredling av fiskeråstoff fra siste del av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Fredningen skal sikre eksteriør og interiør, samt et utomhusområde.

Høringsfrist

Eventuelle merknader sendes skriftlig til postmottak@ra.no, eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo innen 25. februar 2019.

Kontaktpersoner

Cathrine C. Arnesen, rådgiver, cathrine.arnesen@ra.no

Kaja von Hedenberg, seniorrådgiver (juridiske spørsmål), kaja.von.hedenberg@ra.no

Sigrid Murud, seksjonssjef, sigrid.murud@ra.no

Les mer detaljert beskrivelse av fredningensforslagets omfang og formål i fredningsbrevet og i fredningsdokumentasjonen.