r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Faglig program for arkeologiske undersøkelser i vassdrag i Midt- og Nord-Norge

Fra utgraving av en steinalderlokalitet ved Reinsvatnet i Møre og Romsdal i 2006. Foto: ukjent, Nordmøre museum

Skriv

Riksantikvaren har utarbeidet et faglig program for arkeologiske undersøkelser i vassdrag i Midt- og Nord-Norge, som nå er ute på høring.

Det faglige programmet oppsummerer kunnskapsstatus fra de siste tiårs arkeologiske undersøkelser i Midt- og Nord-Norge og skal være grunnlag for prioriteringer og satsinger for undersøkelser innenfor sektoravgiftsordningen.

Det faglige programmet for vassdrag i Midt- og Nord-Norge sendes nå på høring til fag- og forvaltningsinstitusjoner innenfor norsk arkeologi, og vi ber om at høringsinstansene kommer med eventuelle innspill innen 20. januar 2018. Vi ønsker innspill til alle delene av programmet, men ber særlig om kommentarer til Kunnskapsstatus (kap. 3 og 4) og Kunnskapshull og satsingsområder (kap. 5).

Alle kart og illustrasjoner er foreløpige forslag.

Innspill sendes postmottak@ra.no og merkes med saksnr. 06/01985.

Spørsmål til høringen kan rettes til Riksantikvaren v/seniorrådgiver Kristine Johansen, kristine.johansen@ra.no.