r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Forskriftsfredning av kulturminner i landsverneplan for Statkrafts eiendommer

Glomfjord kraftverk kan representere de seks kraftverkene i forskriftsfredningen. Foto: Erling Nystad, Statkraft.

Skriv

Et utvalg av Statkrafts eiendommer skal nå sikres gjennom vern.

Forslaget inneholder omfang og formål for fredningen av utvalgte byggverk og anlegg som er valgt ut i Landsverneplan Statkraft.

Høringsforslaget er basert på resultatet av arbeidet med de statlige kulturhistoriske eiendommer (SKE).

Om eiendommene til Statkraft

Statkraft eier mange av landets vannkraftverk. Utbyggingen av vannkraftverkene har store ringvirkninger for samfunnet.  Statkraft har utarbeidet en landsverneplan med mål om å finne det utvalget kulturminner som speiler det nasjonale perspektivet i Statkrafts virksomhet. De utvalgte vannkraftverkene er vurdert å ha antikvarisk og vannkrafthistorisk verdi, sett i nasjonal sammenheng.

Seks anlegg foreslås fredet

De seks anleggene som foreslås fredet ligger spredt: Glomfjord i Meløy kommune, Nedre Røssåga i Hemnes kommune, Aura i Sunndal kommune, Hakavik i Øvre Eiker kommune, Sauda III i Sauda kommune og Tokke i Tokke kommune.

I tillegg har Tysso 1, i Odda kommune, vært fredet siden mai 2000. De utvalgte bygningene og anleggenes alder strekker seg fra tidlig 1900-tall og frem til 1961 og viser utviklingen fra kraftstasjoner og rørgater i dagen til høyteknologiske kraftstasjoner i fjell.

Omforent landsverneplan

Riksantikvaren synes det er gledelig at samarbeidet mellom Statkraft og Riksantikvaren nå har resultert i en omforent landsverneplan.  Samarbeidet har resultert i at et utvalg av de viktigste kulturminnene i Statkrafts eie er identifisert og at de sikres gjennom vern.

Tre anlegg hvor Statsbygg er deleier

I tillegg til de seks anleggene som fredes gjennom denne forskrift, foreslås tre anlegg der Statkraft er deleier for fredning ved enkeltvedtak. Disse anleggene er Dalsfos i Kragerø kommune samt Hylen og Saurdal i Suldal kommune.

Høringsfrist 20. november 2018.

Merknader sendes til: postmottak@ra.no

Kontaktpersoner:

Bodil Johanne Paulsen, rådgiver, bodpau@ra.no
Inger Johanne Rystad, seniorrådgiver (juridiske spørsmål), ijr@ra.no
Ingrid Melgård, fung. seksjonssjef, inm@ra.no