r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Høring: Forslag til retningslinjer for privat bruk av metallsøker

Gullbrakteat og gullblikk fra folkevandringstid (ca 400–600 e.Kr) funnet med metalldetektor i Møre og Romsdal. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren har utarbeidet forslag til retningslinjer for privat bruk av metallsøker. Forslaget er nå på høring.

Metallsøking har blitt en veldig populær hobby de siste årene, og aktiviteten ser ut til å ha mangedoblet seg i løpet av få år. Dette har blant annet ført til at viktige arkeologiske kulturminner er oppdaget rundt om i hele landet, og tusenvis av arkeologiske gjenstander har blitt innlemmet i de arkeologiske forvaltningsmuseenes samlinger.

Bakgrunnen for retningslinjene

Riksantikvaren har utarbeidet vedlagte forslag til retningslinjer for privat bruk av metallsøker.

Formålet med retningslinjene er å sikre en enhetlig og forsvarlig privat bruk av metallsøker med tanke på arkeologiske kulturminner i hele landet.

Utkast på høring

Utkastet til retningslinjene er sendt på høring til de arkeologiske landsdelsmuseene, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), fylkeskommunene, Sametinget og metallsøkerforeninger.

Frist for høringen er satt til 15. september 2016.