r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Høring: Fredning av Norges Banks tidligere hovedkontor i Oslo

Norges Banks tidligere hovedkontor på Bankplassen 4 i Oslo huser i dag Museet for samtidskunst. Foto: Kjersti Marie Ellewsen, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Norges Banks tidligere hovedkontor på Bankplassen 4 i Oslo.

En institusjon med lange tradisjoner

Norges Bank ble etablert i 1816 og er en av våre eldste statlige institusjoner i nyere tid. Bankens ideal har opp gjennom årene alltid vært at dens bygninger skulle symbolisere nasjonens økonomiske idealer som tyngde, trygghet, seriøsitet, vekst og kvalitet.

Oppført for Norges Bank

Bygningen på Bankplassen 4 i Oslo ble oppført for Norges Banks formål i 1906. Den ble tegnet av Magnus Olsen Hjort og representerer det beste innen samtidens arkitektur.

Den påkostede bygningen er en del av kulturmiljøet på Bankplassen i Kvadraturen, med både Norges Banks nåværende hovedkontor og tidligere avdelingskontor i umiddelbar nærhet.

Om Statens kulturhistoriske eiendommer

I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie.

Regjeringen forventer at en andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning. Fredningen skjer etter kulturminnelovens § 22a; forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer.

Selv om de tidligere avdelingskontorene ikke lenger er i statlig eie, har Riksantikvaren anledning til å frede etter kulturminnelovens § 22a så lenge bygningene var statlig eid ved oppstarten av fredningssaken.

Les mer om Statens kulturhistoriske eiendommer her.

Hvor skal høringsuttalelser sendes?

Høringsuttalelser sendes pr. brev til Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo, eller pr. e-post til postmottak@ra.no.

Høringsfrist: 20. mai 2016.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål kan rettes til: