r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Fredning av Oscarsborg festning

Skriv

 Riksantikvaren foreslår fredning av Oscarsborg festning med sjø- og landbaserte forsvarsverk i kommunene Frogn og Hurum. Forslag til forskrift er nå ute til høring.

Oscarsborg festning er av stor nasjonal betydning. Som forsvarsverk spilte Oscarsborg en viktig rolle i to sentrale begivenheter i nasjonens nyere historie, ved unionsoppløsningen i 1905 og ved den tyske invasjonen natten til 9. april 1940. Både i kraft av sin historie, sine arkitektoniske kvaliteter og sitt omfattende befestningssystem rangerer festningen blant landets fremste kulturmiljøer.                          

Der Oslofjorden deler seg i to løp omkring Håøya ved Drøbaksundet ligger Kaholmene. På Søndre Kaholmen finner en Hovedbatteriet med det særpregete hesteskoformede fortet bak. I vanlig dagligtale er det dette som omtales som Oscarsborg festning. Festningsverket omfatter imidlertid i tillegg flere byggverk på begge Kaholmene, Bergholmen, Håøya og på fastlandet på begge sider av fjorden.                          

Festningen fikk sitt nåværende navn da kong Oscar I besøkte det nyoppførte fortet på Kaholmene den 23. august 1855.

Anlegget er ikke lenger militært operativt og festningen er åpen for besøkende hele året. Det er museum, hotell og flere spisesteder på Kaholmene.                          

Høringsfrist: 1. mars 2014

Publisert 11. desember 2013