r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Fredning av eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede bygninger på 13 kulturhistoriske eiendommer. Dette er gjort på bakgrunn av anbefalingene i landsverneplan for Tollvesenet

Tollvesenet er en etat med lang historie. Denne historien har bl.a. manifestert seg i en rekke bygninger og anlegg over hele landet. Mange av disse anleggene er i statlig eie og har nå blitt vernevurdert i prosjektet statens kulturhistoriske eiendommer.                           

Denne landsverneplanen inneholder mange, flotte og viktige eiendommer spredt over hele landet. Tyngdepunktet er imidlertid å finne langs kysten fra svenskegrensen til Lindesnes. Dette er naturlig, da de fleste varer som historisk har vært innført til Norge har kommet sjøveien.  Anleggene har svært store kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. Det er utvalget fra denne verneplanen som nå er lagt ut på høring.                          

Om Statens kulturhistoriske eiendommer I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie.                                                       

Regjeringen forventer at en andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning. Staten skal ta ansvar for sine egne eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte.                          

Kontaktinformasjon:
Høringsuttalelser sendes pr. brev til Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo, eller pr. e-post til postmottak@ra.no

Høringsfristen er 11. april.

Spørsmål kan rettes til: prosjektleder Ingrid Djupedal, idj@ra.no, eller rådgiver Marit Vestvik, marit.vestvik@ra.no.                          

Juridiske spørsmål kan rettes til: seniorrådgiver Inger Johanne Rystad, ijr@ra.no, eller rådgiver Elisabeth Nordling, elisabeth.nordling@ra.no

Publisert 3. mars 2014