r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Høring: Fredning av fire tidligere avdelingskontorer til Norges Bank

Norges Banks tidligere avdelingskontor på Lillehammer. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Norges Banks tidligere avdelingskontorer i Vardø, Tromsø, Lillehammer og Kristiansand.

Det tidligere avdelingskontoret i Stavanger er allerede fredet. 

En institusjon med lange tradisjoner

Norges Bank ble etablert i 1816 og er en av våre eldste statlige institusjoner i nyere tid. Bankens ideal har opp gjennom årene alltid vært at dens bygninger skulle symbolisere nasjonens økonomiske idealer som tyngde, trygghet, seriøsitet, vekst og kvalitet.

Oppført for Norges Bank

Felles for de utvalgte bygningene i Vardø, Tromsø, Lillehammer og Kristiansand er at de ble oppført for Norges Banks formål, og at de hver på sitt vis representerer det beste innen samtidens arkitektur.

Bygningene er tegnet av landets fremste arkitekter, ofte etter arkitektkonkurranse. De er påkostet i materialbruken og alle er gitt en sentral plassering i sine respektive byer.

Om Statens kulturhistoriske eiendommer

I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie.

Regjeringen forventer at en andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning. Fredningen skjer etter kulturminnelovens § 22a; forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer.

Selv om de tidligere avdelingskontorene ikke lenger er i statlig eie, har Riksantikvaren anledning til å frede etter kulturminnelovens § 22a så lenge bygningene var statlig eid ved oppstarten av fredningssaken.

Les mer om Statens kulturhistoriske eiendommer her.

Hvor skal høringsuttalelser sendes?

Høringsuttalelser sendes pr. brev til Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo, eller pr. e-post til postmottak@ra.no.

Høringsfrist: 20. mai 2016.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål kan rettes til:

Seksjonssjef Ingrid Djupedal, idj@ra.no 
Seniorrådgiver Siri Schrøder Vesterkjær, ssv@ra.no 
Seniorrådgiver Inger Johanne Rystad, (juridiske spørsmål), ijr@ra.no

Norges Banks tidligere avdelingskontor i Vardø. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær, Riksantikvaren

Norges Banks tidligere avdelingskontor i Kristiansand. Foto: Morten Stige, Riksantikvaren

Norges Banks tidligere avdelingskontor i Tromsø. Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland , Riksantikvaren