r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Fredning av kulturminner i landsverneplan for Statsbyggs eiendommer

Munkholmen utanfor Trondheim vart freda i 2018. Foto: Andreas Skjetne, Riksantikvaren

Skriv

Forslaget inneholder omfang og formål for fredningen av utvalgte byggverk og anlegg som er valgt ut i Landsverneplan for Statsbyggs eiendommer.

Høringsforslaget er basert på resultatet av arbeidet med de statlige kulturhistoriske eiendommer (SKE).

Om Statsbyggs landsverneplan

Anleggene som er valgt ut til verneklasse 1, fredning, ligger spredt fra Arendal i sør til Tana i nord. Bygningene og anleggenes alder strekker seg fra 1600-tallet til ca. 1954.

Bygningene og anleggene i landsverneplan for Statsbygg inneholder mange særegne og viktige, men også ulike, type eiendommer. Statsbygg har på oppdrag fra departementene utarbeidet landsverneplaner for barne- og familiesektoren, kunnskapssektoren, justis-, beredskaps- og politisektoren og for eiendomsmassen knyttet til eierdepartement KMD. I løpet av prosjektet er alle  eiendommene til Statsbygg vernevurdert.

Arbeidet med landsverneplanene avdekket at det er  verneverdige eiendommer i Statsbyggs portefølje som ikke naturlig hører hjemme i noen av de sektorvise landsverneplanene. Dette er enten fordi det er lenge siden eiendommen var i bruk av den opprinnelige sektoren, at eiendommen har hatt en omskiftelig sektortilknytning, eller fordi sektoren har så få eiendommer at det ikke er naturlig å utarbeide en egen verneplan.

Statsbygg har derfor samlet disse eiendommene i en egen plan som er bakgrunnen for forskriften.

Høringsfrist: 12. mars 2018.

Kontaktpersoner:

Ingrid Djupedal, seksjonssjef, idj@ra.no
Inger Johanne Rystad, seniorrådgiver (juridiske spørsmål), ijr@ra.no