r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring

Høring: Fredningsforslag for Atlungstad Brenneri

Atlungstad Brenneri i Stange kommune. Foto: Anke Loska, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Atlungstad Brenneri i Stange kommune. 

Atlungstad Brenneri er lokalisert i et rikt jordbruksområde på østsiden av Mjøsa i Stange kommune, Hedmark fylke. Atlungstad Brenneri ble etablert som spritbrenneri i 1855 og var i ordinær drift frem til 2000, og som reservebrenneri for Vinmonopolet til 2008. Mellom 2008 og 2011 var det ingen spritproduksjon på anlegget.

I 2011 fikk brenneriet ny eier, det nyetablerte selskapet Atlungstad Brenneri AS. De nye eierne satte anlegget i drift igjen, men da primært som et formidlings- og opplevelsessenter. Da anlegget var i ordinær drift gjennomgikk det en rekke materielle endringer og opererte under flere bedriftsnavn.

Anlegget er sammensatt av blant annet en større fabrikkbygning med flere produksjonstrinn og støttefunksjoner, samt tilstøtende funksjonærboliger.

Ansatte ved Atlungstad Brenneri i midten av 1920-årene. Foto: Digitalt museum, Domkirkeoddens arkiv

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å sikre Atlungstad Brenneri som en representant for den landbruksbaserte nærings- og nytelsesmiddelindustrien fra 1800- og 1900-tallet. Fredningen skal sikre eksteriør og interiør, samt et utomhusområde.

Høringsfrist

Eventuelle merknader sendes skriftlig til postmottak@ra.no, eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo innen 12. april 2019.

Kontaktpersoner

Cathrine C. Arnesen, rådgiver, cathrine.arnesen@ra.no 
Kaja von Hedenberg, seniorrådgiver (juridiske spørsmål), kaja.von.hedenberg@ra.no 
Sigrid Murud, seksjonssjef, sigrid.murud@ra.no 

Les mer detaljert beskrivelse av fredningsforslagets omfang og formål i fredningsbrevet og i fredningsdokumentasjonen.