r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Fredningsforslag for Orala

Våningshuset ble oppført i 1912. Det skal tidligere ha stått en røykstue her, muligens på samme sted. Til høyre er vedskjulet/skålen. Foto: Berit Rønsen, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Orala (Åranstorp, Øvre Aronstorp), med 15 bygninger og tilhørende kulturlandskap, jf. kulturminneloven §§ 15 og 19.

Fredningens formål og omfang fremgår av fredningsforslaget og fredningsdokumentasjonen nedenfor.

Videre saksgang

Fredningsforslaget for Orala er lagt ut på offentlig ettersyn i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 2. Fristen for å komme med merknader/uttalelser er satt til 28. juni 2019.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til:

Riksantikvaren
Pb. 1483, Vika
0116 Oslo

eller til
postmottak@ra.no

På Orala finnes en rekke tradisjonelle skogfinske karakterbygninger som vanligvis hørte til på en skogfinneplass. Her er kokkhuset (matlagingshus) med badstua i bakgrunnen. Foto: Berit Rønsen, Riksantikvaren