r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Høring: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms

Senjas Vestkyst / Sážžá oarjjábealriddu er ett av de 15 landskapene i Troms som er foreslått som en del av registeret Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Foto: Hans-Peder Pedersen

Skriv

15 landskap i Troms med viktige kulturhistoriske verdier er foreslått til Riksantikvarens register, Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.

Riksantikvaren arbeider med å etablere et register over Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Troms er det tredje fylket ut. Tidligere er slike landskap valgt ut i Østfold og Hordaland.

Sammen med Troms fylkeskommune og Sametinget har Riksantikvaren arbeidet med å velge ut kulturhistoriske landskap i fylket. De 15 landskapene i Troms som er foreslått som en del av registeret er nå på høring.

Følgende landskap i Troms er foreslått:

 1. Nordre Arnøya/Davit Árdni/ Pohjois Aartnansaari, Skjervøy kommune
 2. Raisinvankka/Ráisáv i/Reisadalen, Nordreisa kommune
 3. Spildra/Spittá/Pitansaari, Skorpa/Skárfu/Karfunsaari og Nøklan/Lohkkalsuol/Lokkala, Kvænangen kommune
 4. Skárfvággi ja Olmmáivággi/Skardalen og Øvre Manndalen/Svartskogen / Skaarfvankka – Olmavankka, Kåfjord kommune
 5. Skibotn/Ivgobahta/Yykeänperä, Storfjord kommune
 6. Storfjord/Omasvuotna/Omasvuono, Storfjord kommune
 7. Sálašoaivi – Romssavággi – Guohcavuopmi / Tromsdalstind - Tromsdalen - Breivikeidet, Tromsø kommune
 8. Målselvdalen, Målselv og Bardu kommuner
 9. Lenesjávri/Leinavann, Bardu kommune
 10. Senjas Vestkyst/Sážžá oarjjábealriddu, Berg, Torsken, Harstad og Tranøy kommuner
 11. Gratangen/Rivtták, Gratangen kommune
 12. Markebygdene i Skánik/Skånland, Skånland kommune
 13. Bjarkøya, Harstad kommune
 14. Dale, Alvestad, Grøtavær og Skarstein, Harstad kommune
 15. Kveøya og Borkenes – Vik, Kvæfjord kommune

Les mer om og se kart over de enkelte landskapene i høringsdokumentet (pdf)

Formålet med registeret

Formålet med et slikt register er å klargjøre hvilke landskap kommunene og andre myndigheter bør ta særlig hensyn til i sin planlegging og forvaltning. Verdiene i landskapene må vektlegges i kommunens arealplanlegging og når store tiltak som veganlegg og kraftutbygging planlegges.

Samtidig er dette landskap som utgjør en ressurs for kommunene og kan danne grunnlag for verdiskaping og utvikling. De bidrar til å fortelle historien om landet vårt og viser spor etter menneskers liv og virksomhet i fylket.

Kommunen er en av de viktigste forvalterne av landskap. Arealplanlegging er det sentrale virkemiddelet og Riksantikvaren oppfordrer kommunene til å innarbeide de foreslåtte landskapene som hensynssoner i kommuneplanens arealdel.

Les mer på prosjektsiden til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.

Høringsfrist

Fristen for å komme med uttalelser til høringen er 1. oktober 2017.

Høringsuttalelser sendes pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo, eller pr. e-post: postmottak@ra.no.

Kontaktpersoner

Kristi Vindedal, prosjektleder, e-post: kristi.vindedal@ra.no, telefon: 98 20 28 46
Jostein Løvdal, seksjonssjef, e-post: jostein.lovdal@ra.no, telefon: 98 20 27 94