r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Landsverneplanen for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Skriv

På bakgrunn av anbefalingene fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) foreslår Riksantikvaren å frede et utvalg av de viktigste representanter innen barnevernssektoren fra perioden 1924 til 2002.

Landsverneplan for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ligger til grunn for fredningsutvalget av sektorens byggverk og anlegg.                          

Landsverneplanen er utarbeidet av BLD i samråd med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Statsbygg og Riksantikvaren i perioden 2007-2011.                          

I alt åtte eiendommer er vurdert for fredning:
Røvika ungdomssenter, Fauske. Helgeland ungdomssenter, Alstadhaug. Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes. Villa Rød, Stavanger. Nyli gård, Arendal. Munk & Klem, Skien. Iras hus, Tønsberg. Vien- senteret, Hamar.                          

Statens kulturhistoriske eiendommer

I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie. Regjeringen forventer at en andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning. Staten skal ta ansvar for sine egne  eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte.                          

Kontaktinformasjon om høringen

Høringsuttalelser sendes pr. brev til Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo, eller pr. e-post til postmottak@ra.no

Spørsmål til høringen kan rettes til Riksantikvaren v/prosjektleder Ingrid Djupedal, e-post idj@ra.no eller rådgiver Cathrine Skredderstuen Rolland, epost csr@ra.no
For juridiske spørsmål ta kontakt med seniorrådgiver Inger Johanne Rystad, epost ijr@ra.no

Høringsfrist er 30. november 2012.

 Publisert: 2. oktober 2012