r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring av forslag til Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, Baroniet Rosendal

Landskapsparken ved Baroniet Rosendal i marssol. Foto: May Britt Håbjørg, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Baroniet Rosendal.

Slottet ved Baroniet Rosendal ble vedtaksfredet i 1923. Resten av eiendommen har lenge blitt behandlet som fredet, og nå vil den formelle statusen komme på plass. Fredningen skjer innenfor det store prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) og i tilknytning til landsverneplan for kunnskapssektoren.

Fredningens omfang

Godset Rosendal, med slottet som sto ferdig i 1665, ble opphøyet til Baroni i 1678 av kong Christian V av Danmark-Norge. Det er det eneste Baroni i Norge. Baroniets sentrale områder som en helhet, det vi i dag kan benevne herregården, eller hovedbølet, er det som foreslås fredet. Baroniet har karakter av en «Ferme ornée», som betegner en landlig eiendom anlagt delvis for jordbruksformål og delvis som hage/park.

Fordi landskapsparken ble etablert så sent som andre halvdel av 1800-tallet, var det hentet mye erfaring fra andre anlegg her til lands som kom Baroniet til gode. Baroniet Rosendal er et av de aller ypperste eksempler på landskapsparker i Norge.

Riksantikvaren foreslår at fredningen omfatter 16 bygninger, renessansehagen, landskapsparken, kjøkkenhagen og jordbrukslandskapet i tilknytning til Baroniet.

Om Statens kulturhistoriske eiendommer

I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie gjennom sektorvise landsverneplaner.

Regjeringen forventer at en andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning. Staten skal ta ansvar for sine egne eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte.

Høringsfrist: 21. august 2015

Kontaktpersoner:

Siri Schrøder Vesterkjær, rådgiver, ssv@ra.no
Inger Johanne Rystad, seniorrådgiver (juridiske spørsmål), ijr@ra.no
Ingrid Djupedal, seksjonssjef, idj@ra.no

«Herresete» ved foten av en gammel bøk. Foto: May Britt Håbjørg, Riksantikvaren