r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring fra Klima- og miljødepartementet om regionreformen

Skriv

Høringen gjelder forslag til ny "Forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven" og overføring av andre oppgaver i forbindelse med regionreformen.

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet forslag til ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og om overføring av oppgaver som ikke reguleres av forskriften. Endringene gjelder i all hovedsak overføring av førstelinjeoppgaver fra Riksantikvaren til nytt folkevalgt regionalt nivå, fortsatt benevnt som fylkeskommunene, fra 1.1.2020.

Les mer på regjeringen.no