r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring om sektoravgift

Skriv

Riksantikvaren skal evaluere ordningen med sektoravgift for kulturminneundersøkelser i vassdrag. Institusjoner som er eller har vært berørt av ordningen, er bedt om å komme med sine erfaringer og synspunkter.

Invitasjonsbrev, adresseliste og skjema til evalueringen finner du nedenfor.
Vil du vite mer om sektoravgiftsordningen? Les her