r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringsbrev om ny dreneringsforskrift i landbruket

Skriv

Riksantikvaren har kommet med høringsuttalelse til "Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord".