r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Melding om oppstart av fredningssak for Anlegg 96

Den atomsikre hangaren Anlegg 96 på Bodø flystasjon. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren starter fredningsarbeidet med Flyhangar Anlegg 96 Bodø flystasjon. 

Historien om den kalde krigens forsvarsanlegg er av interesse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Riksantikvaren vurderer Anlegg 96 som et militærhistorisk anlegg av nasjonal verdi som det er viktig å bevare for ettertiden. Anlegget forteller om den sikkerhetspolitiske situasjonen og om militær trussel under den kalde krigen.

Anlegget er ikke lenger i bruk og Riksantikvaren ser det fører til at vedlikeholdssituasjonen for anlegget er krevende. Fremtidig eierskap for anlegget er i dag uavklart. Skal vedlikeholdssituasjonen kunne bedres i anlegget er det en forutsetning at anlegget får ny bruk.

En annen forutsetning for at Riksantikvaren skal gå videre med fredningssaken av Anlegg 96 er at istandsettings- og driftskostnader, eierskap og drift er avklart. Det settes tidsfrist til 1. januar 2020 for avklaring av disse forholdene.

Les mer om saken i brev om oppstarten under.