r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Miljøverndepartementets avgjørelse om Borgegrenda i Skien kommune

Skriv

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan (detaljregulering) for del av Borgegrenda i Skien kommune. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed til følge.

Utbyggingen av boliger som planen legger opp til vil føre til at nasjonale kulturminneinteresser vil gå tapt.

Borgestad er et kulturlandskap av nasjonal interesse. Borgestad gård og Borgestadalleen med jordene omkring er et viktig landskapsrom som er fredet. Borgestad kirke er listeført som særlig verneverdig og utgjør en viktig del av kulturlandskapet på Borgestad som er knyttet til statsminister Gunnar Knudsen. Planen anses i strid med nasjonal kulturminneinteresser.

Kommunen og Riksantikvaren bør samarbeide om en endret plan med en mindre utbygging som tar tilstrekkelig hensyn til landskapet og de kulturhistoriske verdiene i området.

Les avgjørelsen på Miljøverndepartementets nettsider