r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvaren foreslår å frede Domkirkeplassen 3 i Stavanger

Eksteriør mot Domkirkeplassen. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær ©Riksantikvaren

Skriv

Høring av forslag til Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3

Fredningen skjer innenfor det store prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE). Stavanger kommune har vært eier av bygningen siden 2004, men den var i statlig eie på det tidspunkt oppstart fredningssak ble varslet (2002).

Fredningens omfang
Det tidligere avdelingskontoret til Norges Bank er oppført i perioden 1962 – 64 etter tegninger av arkitekt Louis Kloster. Gjennomgående materialbruk er glass, aluminium, Japans eik og håndmeislet betong. Eksteriøret står i all hovedsak uendret siden bygningen var ny. Bygningen karakteriseres som et av 1960-tallsarkitekturens høydepunkter.
Riksantikvaren foreslår at fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret i alle etasjer unntatt kjelleretasjen. Opplistet løst inventar inkluderes i fredningsforslaget. I tillegg foreslås det at inngangspartiet på fasaden om Domkirkeplassen og utearealet i bakgården fredes.
Høringsfrist: 25. november 2015

Kontaktpersoner
Siri Schrøder Vesterkjær, seniorrådgiver, ssv@ra.no
Inger Johanne Rystad, seniorrådgiver (juridiske spørsmål), ijr@ra.no
Ingrid Djupedal, seksjonssjef, idj@ra.no

Interiør i 1. etasje med godt lysinnslipp. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær ©Riksantikvaren