r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvaren foreslår å frede restene av Blücher ved Askholmene i Oslofjorden

Den tyske krysseren Blücher ble 9. april 1940 senket i Drøbaksundet i Oslofjorden. Foto: NTBs krigsarkiv, Riksarkivet

Skriv

Høring til forslag om fredning av restene etter krysseren Blücher i Drøbaksundet i Oslofjorden, Frogn kommune.

Morgenen den 9. april 1945 ble Norge angrepet av Tyskland. En av de best kjente trefningene denne datoen var senkningen av den tunge Krysseren Blücher som var på vei til Oslo med tropper for å besette hovedstaden. Senkningen fikk stor betydning for landets videre krigføring i andre verdenskrig.

Fredningens formål og omfang

Blücher var helt ny da den sank, og representerte den tids mest avanserte teknologi for krigsskip. Vraket av Blücher er i privat eie, samtidig er det for ungt til å være omfattet av kulturminnelovens § 14 som beskytter skipsfunn. Ved å frede skipsvraket er juridiske spørsmål knyttet til vraket avklart, og vrakets posisjon som et viktig nasjonalt kulturminne er slått fast. Fredningsforslaget omfatter skipsvraket etter krysseren Blücher og alt som er, og har vært om bord i fartøyet i området. Videre omfatter forslaget en sone på 100 meter rundt vraket. Riksantikvaren foreslår å løfte det innførte dykkeforbudet på vraket og erstatte dette med enklere restriksjoner i form av en meldeplikt.

Skipsvraket er forholdsvis godt bevart, men Riksantikvaren er kjent med at det har foregått noe vrakplyndring på plassen. Videre er det på det rene at det omkom svært mange mennesker i senkningen. Mange av disse er fremdeles savnet og det er sannsynlig at et større antall tyske soldater og sjømenn har vraket som sitt siste hvilested.

Høringsfrist er satt til 8. januar 2016

Kontaktpersoner:

Ivar Nesse-Aarrestad: ivar.aarrestad@ra.no
Yngvild Solberg Greiner (juridiske spørsmål): yngvild.solberg.greiner@ra.no
Isa Trøim (seksjonssjef): isa.troim@ra.no