r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvaren trekker innsigelse til Skyggestein grustak

Skriv

Riksantikvaren trekker innsigelse til reguleringsplan for Skyggestein grustak i Skien på visse betingelser.

Vi har fått tilsendt tilleggsutredning/skisse til ny reguleringsplan for Skyggestein grustak fra Skien kommune, og har nå vurdert det tilsendte materialet. Vi mener at forslagene fra tiltakshaver på vesentlige punkter kommer Riksantikvarens innsigelse i møte på en god måte.

Riksantikvaren kan derfor akseptere det framlagte forslaget på visse betingelser.