r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvaren varsler oppstart av fredning av Flekkefjordbanen

Skriv

Flekkefjordbanen i Vest-Agder er valgt ut og anbefalt for fredning av Jernbaneverket i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen.

Forslaget om fredning begrunnes med de ingeniørtekniske utfordringene og den håndverksmessige dyktigheten ved utførelsen av anlegget, hvor storslagen natur og ingeniørkunst fletter seg inn i hverandre i et unikt og opplevelsesrikt samspill.                          

Baneanlegget er i sin form og dimensjonering også et vitnemål over jernbaneingeniør Carl Abraham Pihls (1825-97) berømte smalspor (1067mm) som Norge tok i bruk i 1860- og 70-årene for å ha råd til å bygge sine ”fjellbaner”. Pihls smalsporede banesystem ble siden etterlignet og tatt i bruk verden over. Dette gjør Flekkefjordbanen til et viktig teknisk kulturminne også i den internasjonale jernbaneverdenen.                          

Selv om Flekkefjordbanen var ”gammeldags” i sin dimensjonering og utrustning da den ble bygget i 1896-1904, innledet banen en ny æra i norsk jernbanebygging og ble starten på en 40 år lang anleggsperiode i Norge der utsøkte steinarbeider skulle komme til å prege en hel rekke jernbaneanlegg.                          

Forslaget om fredning etter kulturminneloven § 22a vil omfatte de deler av Flekkefjordbanen som er i statlig eie ved Jernbaneverket og ROM Eiendom AS på strekningen fra og med Sira stasjon (på Sørlandsbanen) til og med banens ende Flekkefjord stasjon.