r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvaren varsler oppstart av fredning av Gamle Vossebanen

Skriv

Gamle Vossebanen i Bergen kommune er valgt ut og anbefalt for fredning av Jernbaneverket  i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen.

Vossebanen var første del av Bergensbanen. Banen var opprinnelig bygget for smalt spor fra 1875 til 1883. I forbindelse med beslutningen om å forlenge banen over høyfjellet ble Vossebanen i 1904 bygget om til normalspor. Bergensbanen sto ferdig i 1909.                          

Forslaget om fredning begrunnes med banens unike variasjon i jernbane- og stasjonsanlegg, stor tidsdybde, og de ingeniørtekniske og håndverksmessige løsningene på de spesielle utfordringer etableringen av en jernbane i et fjordlandskap innebar. Vossebanens tilpasning til topografien langs Sørfjorden og vassdraget med Haukelandsvannet, Søylevannet og Grimevannet har resultert i en jernbane der samspillet mellom natur og ingeniørkunst er flettet sammen på en unik måte.                          

Forslaget om fredning etter kulturminneloven § 22a vil omfatte de deler av Bergensbanen og Gamle Vossebanen som er i statlig eie ved Jernbaneverket og ROM Eiendom AS på strekningen fra og med kilometer 452,1 ved Trengereid stasjon på Bergensbanen til og med eiendomsgrensen gnr 43, bnr 820 og gnr 43, bnr 30 ved kilometer 480,9 ved broen som krysser Gamle Vossebanens endepunkt på Midttun.

Publisert 5. februar 2014