r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvaren varsler oppstart av fredning av Oscarsborg festning

Skriv

Riksantikvaren varsler om oppstart av fredning av Oscarsborg festning med sjø- og landbaserte forsvarsverk kommunene Frogn, Hurum og Vestby

Riksantikvaren har igangsatt fredningssak for forsvarsanleggene på Kaholmene inkludert Jetéen, Håøya, Hallangsodden, Bergholmen, Husvik/Kopås, Seiersten, Heer, Stjernås, Elton, Nesset og Leina.                          

Forsvarsverket Oscarsborg festning er et av de 14 nasjonale festningsverkene som er besluttet fredet.

Publisert 15. oktober 2013