r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Riksantikvarens høringsuttalelse for nytt regjeringskvartal

Riksantikvaren foreslår som et alternativ å bygge Y-blokka om til en C-blokk for å unngå riving av sikkerhetsmessige årsaker. Illustrasjon: 4B-arkitekter

Skriv

I høringsuttalelsen for nytt regjeringskvartal understreker Riksantikvaren at Y-blokka må bevares, men foreslår som et alternativ å bygge den om til en C-blokk.

Utviklingen av nytt regjeringskvartal skjer ved statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 6-4. Riksantikvaren uttaler seg til reguleringsplanen som Statens rådgiver i kulturminnespørsmål, og landets øverste kulturminnemyndighet.

Riksantikvaren understreker i høringsuttalelsen at Y-blokka må bevares. En riving av Y-blokka vil i vesentlig grad svekke den arkitektoniske komposisjonen som Høyblokka og Y-blokka utgjør. Riksantikvaren understreker også at en riving vil fjerne et av våre viktigste kunstverk i det offentlige rom.

Som del av høringsuttalelsen foreslår Riksantikvaren å bygge Y-blokka om til en C-blokk, for på denne måten å unngå riving av sikkerhetsmessige årsaker. Se illustrasjonen som viser en alternativ C-blokk over.

Last ned Riksantikvarens høringsuttalelse for nytt regjeringskvartal under.