r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Sentral høring: Ny-Hellesund kulturmiljøfredning

Parti fra uthavnen Ny-Hellesund i Søgne kommune i Vest-Agder. Foto: Kjell Andresen / Riksantikvaren

Skriv

Ny-Hellesund kulturmiljø i Søgne kommune ble midlertidig fredet i 2009. Nå har Riksantikvaren sendt ut forslag til permanent fredning av dette kulturmiljøet på sentral høring.

Formålet med fredningen

Formålet med fredning av Ny-Hellesund som kulturmiljø er å sikre og bevare et kystmiljø av nasjonal verdi som representerer et viktig eksempel på en historisk uthavn langs sørlandskysten. Sentrale elementer i fredningsforslaget er: bygningshistorie, kulturhistorie, kulturlandskap, arkitektur og anlegg, herunder også alle maritime spor fra seilskutetiden mellom ca. 1600 og 1880-årene, slik som festepåler, steinbrygger, med mer.

Fredningens omfang

Omfanget av fredningen kommer fram i det vedlagte kartet over Ny-Hellesund (se under). Dette omfatter arealet rundt og eksteriøret til alle byggverk, faste konstruksjoner, anlegg og installasjoner på de kartfestede eiendommer.

Følgende 61 eiendommer omfattes av forslag om fredning:

gnr./bnr. 1/2, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/25, 1/29, 1/34, 1/35, 1/40, 1/42, 1/46, 20/15, 20/16, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 21/6, 21/8, 21/11, 21/13, 21/14, 21/18, 21/20, 21/24, 21/25, 21/26, 21/27, 21/28, 21/30, 21/31, 21/3 3, 21/39, 21/40, 21/41, 21/44, 21/45, 21/46, 21/47, 21/52, 21/53, 21/55, 21/63, 21/67, 21/79, 21/84, 21/87, 21 /105, 21/114, 21/115 og 301/1 i Søgne kommune.

Les mer om omfanget av fredningen i forslag til forvaltningsplan for Ny-Hellesund kulturmiljø nederst på siden.

Prosessen videre

Høringsfristen er 7. mai 2015. Den sentrale høringen gjelder for de instansene som kommer fram i høringsbrevet under.

Etter at høringsfristen er gått ut, vil kommentarer bli vurdert og eventuelt innarbeidet i fredningsforslaget. Deretter vil Riksantikvaren oversende sitt endelige forslag om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø til Klima- og miljødepartementet som forbereder saken for sluttbehandling av Kongen i Statsråd.

Kontaktpersoner

- Seniorrådgiver Kaare Stang, tlf: 98 20 28 25, e-post: kaare.stang@ra.no 
- Seniorrådgiver Geirr Olav Gram, tlf: 98 22 87 14, e-post: geirr.olav.gram@ra.no