r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Sentral høring: Skudeneshavn kulturmiljø

Fra Skudeneshavn i Karmøy kommune. Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren har sendt ut forslag til fredning av Skudeneshavn kulturmiljø i Rogaland på sentral høring.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Skudeneshavn som kulturmiljø er å bevare Skudeneshavn som en unik og godt bevart kystby, som kilde til kunnskap og opplevelse for dagens og fremtidens generasjoner, og som ressurs for samfunnsutvikling. Skudeneshavn skal bevares som eksempel på hvordan et sted har utviklet seg fra strandsted basert på sildefiske, til ladested med variert næringsvirksomhet og bymessige funksjoner i perioden 1800-1940.

Fredningens omfang

Fredningen omfatter en del av Skudeneshavn sentrum, med alle utvendige arealer og byggverkenes eksteriører, faste konstruksjoner, anlegg og installasjoner innenfor det foreslåtte fredningsområdet. Fredningen er delt i to soner, sone A som omfatter Gamle Skudeneshavn, og sone B som omfatter deler av det nye sentrum, Havn. 

Les mer om omfanget av fredningen i forslag til forvaltningsplan for Skudeneshavn kulturmiljø nederst på siden.

Prosessen videre

Høringsfristen er 9. april 2017. Den sentrale høringen gjelder for de institusjonene som kommer fram i høringsbrevet under.

Etter at høringsfristen er gått ut vil kommentarer bli vurdert og eventuelt innarbeidet i fredningsforslaget.

Deretter vil Riksantikvaren oversende sitt endelige forslag om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø til Klima- og Miljødepartementet som forbereder saken for sluttbehandling av Kongen i Statsråd.

Kontaktpersoner

Rådgiver Jorun Hals, e-post: jorhal@ra.no 
Seniorrådgiver Cathrine Skredderstuen Rolland, e-post: csr@ra.no