r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nettutstilling

Stortingsbygningen 150 år

5. mars 1866 kunne stortingsrepresentantene ta den nye stortingsbygningen i bruk. Foto fra slutten av 1860-tallet: ukjent fotograf, Riksantikvaren.

Skriv

Her kan du følge stortingsbygningens historie i bilder - fra arkitektkonkurransen i 1856, til åpningen av den nye bygningen ti år senere og helt fram til i dag. 

Det var opprinnelig dette utkastet av arkitektene Wilhelm von Hanno og Heinrich E. Schirmer som vant arkitektkonkurransen for ny stortingsbygning i 1856. Utkastet ble kritisert for å ligne for mye på en kirke, og ble senere forkastet til fordel for Emil Victor Langlets utkast under. Maleri av von Hanno, ca. 1857, Riksantikvaren. 

Den svenske arkitekten Emil Victor Langlet sendte inn sitt forslag til ny stortingsbygning etter at fristen for konkurransen var gått ut. 18. mai 1860 vedtok Stortinget med 59 mot 47 stemmer å bygge en stortingsbygning i tråd med Langlets forslag. Tegning fra 1860: Emil Victor Langlet, Riksantikvaren.

Grunnsteinen til stortingsbygningen legges ned 10. oktober 1861. Foto: ukjent fotograf (CC BY-SA), Oslo Museum, via Wikimedia Commons.

Stortinget i den første byggefasen. Foto: ukjent, Riksantikvaren.

5. mars 1866 kunne stortingsrepresentantene ta den nye stortingsbygningen i bruk. På dette fotoet fra slutten av 1860-tallet kan en tydelig se de inntrukne dørene og den åpne buegangen som ble endret slik at dørene ble trukket ut i vegglivet ved ombyggingen på 1950-tallet. Foto: ukjent fotograf, Riksantikvaren.

Stortinget etter 1898. Foto: Marthinius Skøien, Riksantikvaren

Slik så Stortinget ut tidlig på 1900-tallet. Foto: ukjent, Riksantikvaren.

Det var folksomt rundt Stortinget da det ble vedtatt å oppløse unionen mellom Norge og Sverige den 7. juni 1905. Foto: ukjent (Public Domain), Nasjonalbiblioteket, via Wikimedia Commons.

Stortingsbygningen pyntet til Bjørnstjerne Bjørnsons gravferd i 1910. Foto: Herman Neupert (CC BY-SA), Oslo Museum, via Digitalt Museum

Foto fra prøveoppsettingen av Eidsvollssøylen i 1926. Vedtaket om å reise Wilhelm Rasmussens søyle foran Stortinget ble senere omgjort, og Eidsvollssøylen endte til slutt opp i Bøverdalen i Lom. Foto: Herman Neupert (CC BY-SA), Oslo Museum, via Digitalt Museum.

Flyfoto av Stortinget fra mellom 1930 og 1940. Foto: ukjent (CC BY-SA), Oslo Museum, via Digitalt Museum.

Stortinget under andre verdenskrig. Foto: ukjent (CC BY-SA), Oslo Museum, via Wikimedia Commons.

Brann i Stortinget i april 1956. Foto: Dagbladet (CC BY-NC-ND), Norsk Folkemuseum, via Digitalt Museum.

Aviskiosken i Stundenterlunden ved Stortinget ble oppført til 1814-jubileet i 1914. Våren 2015 ble Narvesenkiosken restaurert og fikk tilbake sitt opprinnelige utseende. Slik så kiosken ut i 1957. Leif Ørnelund (CC BY-SA), Oslo Museum, via Digitalt Museum

I årene 1951–1959 ble det oppført en fire etasjes kontorbygning på baksiden av stortingsbygningen mot Akersgata. Dette bildet ble tatt i 1961, noen få år etter at tilbygget stod klart. Foto: Paul Andreas Røstad (CC BY-SA), Oslo Museum, via Digitalt Museum.

Stortinget på 1960-tallet. Foto: ukjent, Riksantikvaren.

En sommerdag ved Stortinget i 1970. Foto: Paul A. Røstad (CC BY), DEXTRA Photo, via Digitalt Museum.

Stortinget på en helt vanlig dag i 2012. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren.

To 150 års-jubilanter: Stortinget og en liten rød stue fra Hobøl i Østfold. Marianne Heskes kunstprosjekt "House of Commons". Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren