r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Arkivtegninger tatt opp i Norges dokumentarv

Østbanestasjonen i Oslo, Georg Andreas Bull (1829-1917), Riksantikvarens samling

Skriv

Tegninger og akvareller fra Riksantikvarens og Fortidsminneforeningens arkiv er tatt opp i den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register.

I alt er 29 nye dokumenter og arkiv i Norge tatt opp som del av Norges dokumentarv.

I 1992 lanserte UNESCO programmet Memory of the World for å beskytte og fremme verdens dokumentarv. «Norges dokumentarv» er den norske delen av programmet og er et register over viktige dokumenter i norsk historie.

Riksantikvarens og Fortidsminneforeningens tegninger av historiske bygninger 1820-2007 er nå tatt opp som del av Norges dokumentarv. Det er en samling av originale arkitekttegninger, oppmålingstegninger, tegninger fra bygningsarkeologiske undersøkelser og akvareller. Tidsmessig strekker samlingen seg fra ca. 1820 til 2007.

─ Vi er stolte over at disse vakre tegningene og akvarellene er tatt med i Norges dokumentarv. På denne måten vil flere oppdage de verdiene som ligger i vårt arkiv, sier avdelingsdirektør Kristin Bakken hos Riksantikvaren.

Tegningene speiler vårt nasjonale selvbilde, tidlig kulturminneforvaltning og hva samtida vurderte som viktige elementer i bygginga av den norske nasjonale identiteten. Samlinga har stor kildeverdi og er et viktig verktøy i bevaringen av gamle bygninger og som dokumentasjon på forsvunnen bygningskultur.

Blant de 29 nye bidragene som kom inn på listen nå, var arkivmaterialet etter 22. juli 2011, Wilsearkivet etter fotograf Anders B. Wilse og Oslonett – Norges første kommersielle nettside som ble opprettet i 1994.

Dette var den andre nominasjonsrunden for hvilke dokumenter som skal inngå i registret. Den første nominasjonen var i 2011-12. Fra før finnes blant annet Grunnloven, Norges to første trykk: Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense 1519, Lepraarkivene i Bergen, Dokumenter fra unionsoppløsningen 1905 og arkivet etter Ivar Aasen på listen.

Se hele listen over oppføringene på Kulturrådets nettsider

Korskirken på Hamar, Gerhard Fischer (1870-1977), Riksantikvarens samling