r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Riksantikvarens kulturminnepris til Hjerleid skole og håndverkssenter

Hjerleid skole og håndverkssenter fikk Riksantikvarens kulturminnepris i 2014. Bildet viser et næmingoppdrag ved Hjerleid. Næmingene (elevene) restaurerer et hestgjeterstue i Nordherad i Vågå. Foto: Steinar Moldal

Skriv

På Hjerleid i Dovre kommune har man i en årrekke undervist i tradisjonelt håndverk. Nå belønnes innsatsen med Riksantikvarens kulturminnepris.

─ Hjerleid skole og håndverkssenter gjør et fantastisk arbeid for å videreføre håndverkskunnskapen til nye generasjoner. Mange håndverkere som er utdannet på Hjerleid har deltatt i viktige restaureringsprosjekter rundt om i landet. Ringvirkningene av Hjerleids arbeid er store, og prisen er vel fortjent, sier riksantikvar Jørn Holme. Hjerleid skole og håndverkssenter var godt representert da riksantikvaren overrakte prisen under en konferanse i Oslo torsdag 20. november.

Helle Hundevadt, rektor for Handverksskolen, Kjærsti Gangsø, styreleder for Handverksskolen, Steinar Moldal, daglig leder i Dovre Handverkssenter og Bygningshistorisk park, Heidi Karsten, daglig leder for Senter for bygdekultur og Steinar Tronhus, styreleder for Senter for bygdekultur, var alle til stede og tok imot prisen. Til stede under utdelingen var også Kirsti Kolle Grøndahl, styreleder i stiftelsen Norsk kulturarv. Norsk kulturarv er deleier i Hjerleid skole og håndverkssenter.

Hjerleid skole og håndverkssenter
Hjerleid ble opprettet allerede i 1886, da ekteparet Haldor og Randine Hjerleid ga en større pengesum for å opprette en ”Håndgjerningsskole for gutter”, slik at bygdas ungdom skulle ha mulighet for å få en praktisk utdanning. I dag omfatter Hjerleid skole og håndverkssenter Handverksskolen, Senter for bygdekultur, Dovre handverkssenter og flere små selvstendige bedrifter.  Eiere er Stiftelsen Norsk Kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Juryens begrunnelse
På Hjerleid skole og håndverkssenter har man gjennom en årrekke undervist i tradisjonelt håndverk. Hjerleid har utdannet en rekke svært kompetente håndverkere som har deltatt i store restaureringsprosjekter rundt om i landet. Felles for all undervisning er at den er praktisk rettet og utøving av håndverket er sentralt. Hjerleid har gjennom sitt arbeid sikret en fast rekruttering av dyktige håndverkere til bygningsvernet. Et godt bygningsvern er helt avhengig av kunnskapsrike håndverkere som mestrer de eldre teknikkene. Hjerleid er med Handverksskolen, Senter for bygdekultur, Dovre handverkssenter og Bygningshistorisk park et kraftsenter for norsk bygningsbevaring.

Riksantikvarens kulturminnepris
Riksantikvarens kulturminnepris tildeles personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for:

•             bevaring og/eller restaurering av kulturminner
•             formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt
•             bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner
Prisen deles ut for tredje gang, og består av et kunstverk, diplom og 25.000 kroner.
Tidligere vinnere: Johannes Rørtveit (2013) og Geirr Vetti (2012).

Et besøkssenter ble åpnet på Hjerleid i 2009, i det nyrestaurerte snekkerverkstedet. Besøkssenteret har fått navnet Gulbygget, og blant annet treskjærerverksted og utstillingslokale. Her er det anledning til å se dyktige håndverkere i arbeid. Foto: Steinar Moldal