r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Lanserer bystrategi

Levende bymiljø på Bakklandet i Trondheim. Foto:Leidulf Mydland, Riksantikvaren

Skriv

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren laget en bystrategi. Den varsler om en kursendring. Riksantikvaren vil ha mer tilpasning og mindre kontrast i historiske bymiljøer.

Riksantikvarens bystrategi inneholder anbefalinger til regional og kommunal forvaltning, utbyggere og eiere om hvordan viktige historiske bymiljøer skal forvaltes.

-Jeg håper kommunene vil bruke Riksantikvarens bystrategi i sin planlegging. Nye bygg og tilbygg må tilpasses kulturminnene, og ikke skjemme dem. For å redusere utslippene av klimagasser, er det nødvendig å bygge tettere i byene, men dette må gjøres på en måte som bevarer de kulturhistoriske verdiene. Byene må beholde sine særpreg, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Egenart

Mange norske byer bærer med seg flere hundre år med historie, som kan leses i gatestrukturer, bygninger og bygningsmiljøer. Riksantikvarens bystrategi peker på at kulturminner og kulturmiljøer gir byene egenart, og at denne egenarten ikke må ødelegges når byene skal fortettes og utvikles.

- Se på Bergen, Stavanger, Ålesund, Trondheim, Tromsø, Bodø. Kristiansand og Oslo. Hver by har sine kvaliteter og sin særegne stil. Det er disse særegenhetene som gjør byene attraktive, og som gir dem et konkurransefortrinn, sier riksantikvar Jørn Holme.

Den godt bevarte jugendarkitekturen gir Ålesund historisk karakter. Foto: Cornelis Horn Evensen, Riksantikvaren

Tilpasning, ikke kontrast

Mange nybygg i historiske bymiljøer, og tilbygg på eldre bygninger, har de siste tiårene blitt satt opp som kontraster til miljøet som allerede er der. Bystrategien konkluderer med at slike kontraster har skjemmet viktige historiske bymiljøer. Riksantikvaren vil derfor ha mer tilpasning, mindre kontrast.

Men strategien er ikke et dokument som argumenterer mot fortetting i by. Den sier tvert imot at fortetting i historiske bymiljøer og høyhus kan være gode grep som del av en bærekraftig og klimavennlig byutvikling. Det er imidlertid nødvendig å ta hensyn til de viktigste historiske bymiljøene og sørge for at disse beholder sin egenart. I tillegg framhever strategien viktigheten av at det bygges med kvalitet, enten det dreier seg om nybygg, rehabilitering eller endringer på eksisterende bygninger. Nye bygninger som er funksjonelle, av høy kvalitet og som bidrar til gode omgivelser, vil kunne bli framtidens kulturminner.

Strategien viser også til at bevaring av eldre bygninger kan gjøres på ulike måter, alt etter begrunnelsen for vern. Her vises det til et bredt spekter av virkemidler, fra fredning av enkeltbygninger til transformasjon og fasadebevaring for å ta vare på bygningsmiljøer.

AMFI Brotorvet senter er oppført ved den eldre trehusbebyggelsen i Stathelle. Både plassering, utforming og volum kontrasterer den bevaringsverdige bebyggelsen på en uheldig måte. Foto:Kristin Bakken, Riksantikvaren

Mange innspill til strategien

Mange fagmiljøer innen byutvikling, arkitektur og kulturminneforvaltning har gitt innspill til Riksantikvaren under arbeidet med bystrategien.

- Med bystrategien ønsker vi å bidra til kvalitet i byutviklingen, bevare og videreutvikle historiske bymiljøer. Alle vil kanskje ikke være enige med alle anbefalinger i strategien. Men vi mener våre råd vil gi bedre byer for alle, innbyggerne, næringsliv og tilreisende, sier riksantikvar Jørn Holme.

Les mer om bystrategien eller last den ned her.