r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ledige stillinger

Skriv

Riksantikvaren har for tiden 6 ledige stillinger.

Riksantikvaren er under omstilling og vil gjennomgå forandringer fram mot og etter 2020, bl.a. som følge av overføring av oppgaver til fylkeskommunene og krav til effektivisering. I den forbindelse har vi utlyst flere ledige stillinger.  

Ledige stillinger:

Rådgiver/seniorrådgiver - 2 stillinger

Avdelingsdirektør for Samfunnsavdelingen

Avdelingsdirektør for Kulturminneavdelingen

Kommunikasjonsdirektør

Assisterende riksantikvar