r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Markering av samiske bygningsregistreringer

H.K.H. Kronprins Haakon var til stede ved avslutningsmarkeringen for det samiske bygningsregistreringsprosjektet, på Gállogieddi friluftsmuseum i Evenes 29. august. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren.

Skriv

Tirsdag 29. august ble avslutningen av det samiske bygningsregistreringsprosjektet høytidelig markert på Gállogieddi friluftsmuseum i Evenes kommune.

Sametinget har i samarbeid med Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet identifisert og registrert samiske bygninger bygd før 1925. Formålet for prosjektet har vært å skaffe oversikt over freda samiske bygninger i Norge.

H.K.H. Kronprins Haakon deltok på avslutningsmarkeringen for prosjektet, sammen med sametingspresident Vibeke Larsen, statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet og riksantikvar Jørn Holme. Arrangementet fant sted på Gállogieddi friluftsmuseum i Evenes kommune, og var åpent for alle interesserte.

I løpet av prosjektperioden fra 2011 har det blitt registrert ca. 800-900 bygninger, fra Røros i sør til Tana i nord.

Sametingspresident Vibeke Larsen sier at registreringene bidrar til å synliggjøre samisk kultur og identitet både lokalt og nasjonalt.

– Bygningene  er en viktig kilde til kunnskap og historie om de samiske lokalsamfunnene over hele landet. Gjennom bygningene kan vi få kunnskap om historien til både det samiske samfunnet og til de enkelte familier og slekter der bygningene har vært i bruk i generasjoner, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

I prosjektet har Sametinget i samarbeid med Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet identifisert og registrert samiske bygninger bygget før 1925. Formålet med prosjektet har vært å skaffe oversikt over freda samiske bygninger i Norge. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren.