r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner 2019

Neptun sildoljefabrikk på Melbu i Nordland er ett av anleggene som får tilskudd. Da AS Neptun sildoljefabrikk ble etablert i 1910, var den landets mest moderne sildoljefabrikk. I dag holder Norsk fiskeindustrimuseum til i de gamle produksjonslokalene der det ble produsert sildolje i over 70 år. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg.

I Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner får utvalgte anlegg støtte til istandsetting, forvalting, drift og vedlikehold.

– Mange industrianlegg er viktige kulturminner. Ny bruk av de historiske industrianleggene gir nye muligheter, for eksempel innen reiseliv. Alle de utvalgte anleggene er i aktiv drift og tiltrekker seg mange besøkende, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Målet til bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre, sette i stand og vedlikeholde et utvalg prioriterte anlegg.

– Det er viktig å ta vare på tekniske og industrielle kulturminner fordi de forteller historien om framveksten av det moderne Norge. Med denne tildelingen sikrer vi at et utvalg industriminner blir bevart og gjøres tilgjengelige for publikum, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Årets tildelinger

Årets tilskudd til Rjukanbanen skal sikre ferdigstilling av slippen på Tinnoset. Med dette opprettholdes bruken av de fredete Tinnsjø-fergene Ammonia og Storegut.

I Odda står Ovn 3 som et landemerke, sentralt plassert i byen. I år får Odda smelteverk tilskudd til istandsetting av trefaseovnen som i sin tid var verdens største og best utstyrte karbidovn. Det foreligger planer om å integrere Ovn 3, i ny kollektivterminal i Odda. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Odda kommune, Hordaland fylkeskommune og Skyss. Tidligere har Riksantikvaren bidratt til det store istandsettingsprosjektet for «Silo 113», Råcyanamidsiloen ved Odda smelteverk, som ble ferdigstilt i 2018.

I tillegg til de utvalgte anleggene i bevaringsprogrammet gir Riksantikvaren også faglig og økonomisk støtte til andre anlegg som dokumenterer norsk teknisk og industriell historie. I år får blant annet Auli mølle i Akershus midler, hvor ventestallen er i fare med å rase sammen. Tilskudd får også det historiske luftfartøyet Gloster Gladiator 423, der flyets skrog skal gjenoppbygges. Saga i Indre Offerdal, i Sogn og Fjordane, får tilskudd som skal bidra til å ferdigstille saghuset.

Riksantikvaren har måttet gjøre en streng prioritering av hvilke kulturminner og tiltak som får tilskudd. For 2019 fikk vi inn søknader fra totalt 29 tekniske og industrielle kulturminner på om lag 189 millioner kroner. Riksantikvaren hadde rundt 58 millioner kroner til fordeling, som dekker omtrent 31% av den samlede søknadssummen.

Les mer om bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner her

Oversikt tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner i 2019

Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner:

Atlungstad Brenneri, Stange, Hedmark
Ordinært tilskudd: 2 317 384

Bredalsholmen Verft, Kristiansand, Vest-Agder
Ordinært tilskudd: 3 875 525

Fetsund Lenser, Fet, Akershus
Ordinært tilskudd: 4 375 770

Folldal Gruver, Folldal, Hedmark
Ordinært tilskudd: 3 929 600

Haldenkanalen, Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland, i Østfold og Akershus
Ordinært tilskudd: 3 942 266

Kistefos Træsliberi, Jevnaker, Oppland
Ordinært tilskudd: 3 454 093

Klevfos Cellulose og Papirfabrik, Løten, Hedmark
Ordinært tilskudd: 1 521 943

Neptun Sildoljefabrik, Hadsel, Nordland
Ordinært tilskudd: 2 007 566

Næs jernverk (museum), Tvedestrand kommune, Aust-Agder
Ordinært tilskudd: 2 232 036

Odda smelteverk, Odda, Hordaland
Ordinært tilskudd: 3 962 899
Tilsagn 2020: 2 758 617

Rjukanbanen - Tinnoset-Vemork, Tinn, Telemark
Ordinært tilskudd: 10 922 311

Salhus Tricotagefabrik, Salhus, Bergen, Hordaland
Ordinært tilskudd: 3 698 120

Sjølingstad Uldvarefabrik, Lindesnes, Vest-Agder
Ordinært tilskudd: 4 230 223

Spillum Dampsag & Høvleri, Namsos, Trøndelag
Ordinært tilskudd: 3 001 420
Tilsagn 2020: 2 266 000

Tyssedal kraftstasjon er også et av anleggene i bevaringsprogrammet. Deres søknad om tilskudd behandles separat fordi staten er deleier av bygningene.

Andre anlegg:

Auli mølle, Akershus
Ordinært tilskudd: 248 000

Bergen Kringkaster, Askøy, Hordaland
Ordinært tilskudd: 30 000

Freiabilen
Ordinært tilskudd: 200 000

Gloster Gladiator
Ordinært tilskudd: 1 000 000

Hagevik tønnefabrik, Vågsøy, Sogn og Fjordane
Ordinært tilskudd: 85 811

Indre Ofredal sagbruk, Årdal, Sogn og Fjordane
Ordinært tilskudd: 1 500 000

Nes gardssag, Kvam, Hordaland
Ordinært tilskudd: 104 719

Skaland Grafittverk, Berg, Senja, Troms
Ordinært tilskudd: 300 000

Tjørvåg spekkeri, Herøy, Møre og Romsdal
Ordinært tilskudd: 46 000