r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner i 2018

Rjukanbanen er det anlegget som får den høyeste tilskuddssummen i 2018. Foto: Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg.

I bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner får utvalgte anlegg støtte gjennom en fast post på statsbudsjettet til istandsetting, forvalting, drift og vedlikehold.

Med denne støtteordningen ønsker vi å ta vare på et utvalg eldre industrianlegg, slik at de er tilgjengelige for publikum. Flere av anleggene er aktive museer, som forteller om Norges industrielle historie og utvikling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Store prosjekter

Anlegget som får den høyeste tilskuddssummen i 2018 er Rjukanbanen. Årets tilskudd skal blant annet bidra til det nødvendige arbeidet med istandsettingen for slippen på Tinnoset. Tiltaket vurderes som kritisk og nødvendig for å bedre tilstandsgraden, samt opprettholde videre bruk av slippen og sikre nødvendig fremtidig slippsetting av de fredete Tinnsjø-fergene Ammonia og Storegut.

– I 2018 har vi prioritert videre istandsetting av anleggene i bevaringsprogammet. Nå er 11 av de 15 anleggene i bevaringsprogrammet ferdigstilt til normalt vedlikeholdsnivå. Bredalsholmen verft, Rjukanbanen, Haldenkanalen og Odda smelteverk har mål om ferdigstilling innen 2020, sier riksantikvar Jørn Holme.

Ferdigstilt må i denne sammenhengen ikke forstås som «ferdig» eller «sluttført». Tekniske og industrielle kulturminner vil også etter et de har oppnådd et normalt vedlikeholdsnivå ha behov for tilskudd til løpende vedlikehold og istandsetting.

I 2018 pågår det store prosjekter ved anleggene, blant annet bidrar Riksantikvaren med tilskudd til fullføring av istandsettingen av slusekammer 4 ved Brekkesluser i Haldenkanalen. Ved Odda smelteverk skal årets tilskudd bidra til siste fase og sluttføringen av det store istandsettingsprosjektet for «Silo 113», Råcyanamidsiloen. I perioden 2015- 2017 har Riksantikvaren bidratt med tilskudd på i overkant av kr 8 000 000,- til de to første fasene av dette istandsettingsprosjektet. I tillegg bidrar Riksantikvaren med tilskudd til istandsetting av taket på Lindehuset, og sluttføring av istandsettingen av «Smia».

Haldenkanalen. Foto: Riksantikvaren

Støtte til andre anlegg

I tillegg til de 15 utvalgte anleggene gir Riksantikvaren faglig og økonomisk støtte til andre anlegg som dokumenterer norsk teknisk og industriell historie. I 2018 gis det blant annet tilskudd til saga i Indre Offerdal, i Sogn og Fjordane, der årets tilskudd og neste års tilsagn skal bidra til å sikre og istandsette saghuset som i dag står i fare for å rase sammen. Saga er en del av et større anlegg, og et sjeldent kulturminne fra overgangstida mellom bondesamfunn og industrisamfunn. 

Riksantikvaren har måttet gjøre en streng prioritering av hvilke kulturminner og tiltak som får tilskudd. For 2018 fikk vi inn søknader fra totalt 34 tekniske og industrielle kulturminner på i overkant av 160 millioner kroner. Riksantikvaren hadde rundt 61 millioner kroner til fordeling, som dekker omtrent 38 % av den samlede søknadssummen.

Les mer om bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner her

Oversikt tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner i 2018

Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner:

Atlungstad Brenneri, Stange, Hedmark
Ordinært tilskudd: 1 901 578
Tilsagn 2019: 100 000

Bredalsholmen Verft, Kristiansand, Vest-Agder
Ordinært tilskudd: 3 168 092
Tilsagn 2019: 1 650 000

Fetsund Lenser, Fet, Akershus
Ordinært tilskudd: 3 653 042

Folldal Gruver, Folldal, Hedmark
Ordinært tilskudd: 4 043 179
Tilsagn 2019: 150 000

Haldenkanalen, Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland, i Østfold og Akershus
Ordinært tilskudd: 3 904 296
Tilsagn 2019: 1 510 704

Kistefos Træsliberi, Jevnaker, Oppland
Ordinært tilskudd: 2 118 383
Tilsagn 2019: 1 500 000

Klevfos Cellulose og Papirfabrik, Løten, Hedmark
Ordinært tilskudd: 1 833 201

Neptun Sildoljefabrik, Hadsel, Nordland
Ordinært tilskudd: 1 964 000

Næs jernverk (museum), Jevnaker, Oppland
Ordinært tilskudd: 1 735 991

Odda smelteverk, Odda, Hordaland
Ordinært tilskudd: 4 339 017

Rjukanbanen - Tinnoset-Vemork, Tinn, Telemark
Ordinært tilskudd: 10 031 260
Tilsagn 2019: 3 000 000

Salhus Tricotagefabrik, Salhus, Bergen, Hordaland
Ordinært tilskudd: 3 999 922
Tilsagn 2019: 50 000

Sjølingstad Uldvarefabrik, Lindesnes, Vest-Agder
Ordinært tilskudd: 3 409 044

Spillum Dampsag & Høvleri, Namsos, Nord-Trøndelag
Ordinært tilskudd: 3 106 088
Tilsagn 2019: 80 000

Tyssedal kraftstasjon er også et av anleggene i bevaringsprogrammet. Deres søknad om tilskudd behandles separat fordi staten er deleier av bygningene.

Andre anlegg:

Bergen Kringkaster, Askøy, Hordaland
Ordinært tilskudd: 60 000

Gloster Gladiator
Ordinært tilskudd: 305 000

Hagevik tønnefabrik, Vågsøy, Sogn og Fjordane
Ordinært tilskudd: 43 000

Indre Offerdal sagbruk, Årdal,Sogn og Fjordane
Ordinært tilskudd: 1 000 000
Tilsagn 2019: 1 000 000

Nes gardssag, Kvam, Hordaland
Ordinært tilskudd: 279 096

Sagflaten klebersteinbrudd, Sel, Oppland
Ordinært tilskudd: 5 000

SKA 205 nr 2 Skiftetraktor, Notodden, Telemark
Ordinært tilskudd: 90 000

Skaland Grafittverk, Berg, Senja, Troms
Ordinært tilskudd: 300 000