r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

DIVE - kulturhistorisk stedsanalyse

DIVE er et analyse- og prosessverktøy for bruk i arealplanlegging, konsekvensutredninger, kulturminneforvaltning, utvikling av kulturminneplaner med mere.

Analysemetoden er spesielt egnet til å synliggjøre kulturmiljøers kvaliteter, muligheter og handlingsrom i by- og stedsutvikling.

Veiledere i DIVE-metoden

Veilederen til analysemetoden ble utviklet som et nordisk prosjekt og første gang utgitt i 2009. Metoden er revidert av Asplan-VIAK AS i 2018, og utgitt som et supplement (på publikasjonen angitt som revisjon) men er ment å skulle brukes sammen med 2009-utgaven.

Dette er nytt i 2018-utgaven:
* Erfaringer fra arbeidet med å gjennomføre en DIVE-analyse
* Nyere eksempler der metoden er brukt
* Bruk av kilder i arbeidet med analysen
* Forklaringer av sentrale begrep i bruken av metoden

Den nyeste utgaven kan også fås i trykt utgave ved henvendelse til Riksantikvarens postmottak.

Målgrupper

Målgruppene for DIVE er primært kommunale planmiljøer og private konsulenter, men verktøyet kan med letthet tilpasses andre brukere og formål.

Lokal forankring og klare mål for arbeidet, samt medvirkning i alle ledd, er viktig for optimalisering av DIVE-metodens muligheter. 

4 trinn

En kulturhistorisk stedsanalyse gjennomføres i fire trinn:

  1. Beskrive (Describe): opprinnelse, utvikling og historisk karakter
  2. Fortolke (Interpret): historisk viktige kvaliteter, lesbarhet og tilstand
  3. Vurdere (Valuate): muligheter, begrensninger og tålegrenser
  4. Aktivere (Enable): handlingsrom, anbefalinger og oppfølging

Les den reviderte utgaven (2018) av analysemetoden her: Kulturhistorisk stedsanalyse: En veileder i bruk av DIVE 

Hvordan verdisette kulturminner?

Les Riksantikvarens veileder om "Verdisetting og verdivekting av kulturminner" (pdf)