r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Stamsund - et sted av nasjonal interesse

Stamsund står på Riksantikvarens liste over byer og tettsteder med nasjonale interesser. Foto: Eileen Jahren Eriksen, Riksantikvaren.

Skriv

Fiskeværet Stamsund ligger i et dramatisk kystlandskap i Lofoten. Her har det vært bebyggelse og arbeidsplasser knyttet til fiske gjennom to hundre år, og stedet står på Riksantikvarens liste over byer med nasjonale interesser. Men hvilke nasjonalskatter finnes Stamsund?

Gjennom Bystrategien ønsker Riksantikvaren å styrke vernet av byer og bevare byenes egenart. I tillegg ønsker en å videreføre kvaliteter, sikre langsiktig og bærekraftig forvaltning for å gjøre byene attraktive. Arbeidet med NB!-registeret, som er Riksantikvarens oversikt over byer med nasjonale interesser, er en viktig del av Bystrategien. Det er viktig å kjenne til byenes viktigste historiske områder! Og Stamsund er ett av disse.

Lofotfisket

Riksantikvaren besøkte nylig Vestvågøy kommune i Nordland. Kommunen ligger idyllisk til i Lofoten, og har en lang historie knyttet til fiskeri og handel. Stamsund er ett av Lofotens største fiskevær. Hele kulturmiljøet, det dramatiske kystlandskapet som i samspill med omkringliggende fjell, forteller om Lofotfisket, dets historie og utviklingen frem til i dag. 

Tørrfisk har vært og er en viktig del av Stamsunds fiskerihistorie. Foto: Eileen Jahren Eriksen, Riksantikvaren.

Stamsund - fiskeri og handel

Det hele startet med en bevilgning til å drive gjestgiveri og handel i 1796, og ble et fiskevær i 1831. Området har hatt borgstuer, kramboder, pakkhus, fehus, telegrafstasjon, postmottak, butikk, fabrikkanlegg, filetfabrikk, trandamperi, en hermetikkfabrikk, og mye mer. Fra 1918 ble også Stamsund et kommunikasjonssentrum da det ble opprettet et halvannen kilometer langt kaianlegg, som gjorde det lettere å legge til kai for de store båtene.

Hva er så igjen av dette i dag?

Historiske Stamsund i dag

Innad i kulturmiljøet finner vi hele skalaen knyttet til den historiske næringsvirksomheten, her er alt fra tørrfisklagre til væreierboliger og sjarker som vugger ved kaia. Alt er fortsatt i bruk.

Den historiske bygningsmassen består av 10 langstrakte rorbuer og er oppført fra midten av 1800-tallet frem til begynnelsen av 1900-tallet. Opprinnelig var dette enkle saltakskonstruksjoner, men byggene fikk etter hvert også påbygde midtarker. Med en sterk fargepalett i rødt og grønt gir disse rorbuene et særpreg til miljøet. Arkivbilde. Foto: Wøien Bjørn-Erik, Riksantikvaren.

Arkivbilde fra Stamsund. Foto: Bjørn- Erik Wøien, Riksantikvaren

Væreiergård fra 1934

Kulturmiljøet i Stamsund inneholder fortsatt bygninger knyttet til fiskeværet. Væreiergården fra 1934 er bygd i nyklassistisk stil med en pusset høyreist bygningskropp og kvaderimiterte hjørner over en kjeller av tilhugget stein.

Væreiergården fra 1934 er godt synlig i kulturmiljøet i Stamsund. Foto: Eileen Jahren Eriksen, Riksantikvaren.

Våningshusene i sveitserstil ligger fortsatt her, sammen med leiegårder, og lagerbygninger med gjenværende strukturer knyttet til lasting, og andre panelte bolighus fra forrige århundreskiftet. Hele sammensetningen, og stilene gjør området til et mangeartet kulturmiljø, men som allikevel er tett knyttet sammen. 

Økt turisme

Stamsund er i dag preget av turisme.  Turismen har også ført til ny bruk av områdene, og nye bygninger er satt opp i fiskevær-miljøet. På lik linje med andre byer og tettsteder har Stamsund utfordringer med turismen, fordi det krever ytterligere innlosjering, og endring i næringskjeden fra primær til tertiær næring med restauranter og ikke minst med samferdsel.

Forandringer i bølger

For arealplanlegger i Vestvågøy kommune, Jochen Cæsar er Stamsund et sted som har gjennomgått forandringer i bølger.

-Hvordan området ser ut i dag, kontra hvordan det var første gang jeg bodde her er svært forskjellig, sier han. Han har bodd i fiskeværet i to omganger.

Jochen Cæsar er arealplanlegger i Vestvågøy kommune der Stamsund er tettstedet. Foto: Eileen Jahren Eriksen, Riksantikvaren.

Selv om turismen har stor tilstedeværelse har Stamsund beholdt fiskeværsidyllen og tilknytningen til naturen og kysten, altså sin særegenhet. Dette er også grunnlaget for at Stamsund er med i NB!-registeret. Området har hatt en viktig næringshistorisk posisjon i Norge.

Mangfoldet må tas vare på

For å ivareta Stamsunds egenart må utviklingen ta utgangspunkt i historien. Det er viktig at mangfoldet blant de historiske bygningene blir tatt vare på og videreføres, dette gjelder både farger, former, materialbruk og plassering i landskapet. Slik blir kulturarven i Stamsund videreført til fremtidige generasjoner. Ved å løfte frem de nasjonale skattene som er på stedet og komme med faglige råd  gjennom  NB!-registeret, blir registeret et viktig verktøy for å sikre de kulturhistoriske bygningsmiljøene.

Om NB!-registeret