r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Energisparing

 • Lærdal

  Det er mulig å gjennomføre enøktiltak uten å endre byggenes karakter. Det er spesielt viktig i trehusmiljøer med fine detaljer, som i Lærdal.

 • Enebakkveien 1-15

  Funksjonalismens bygg er preget av store flater og enkle detaljer, her kan det være mulig å utføre utvendige enøktiltak uten store konsekvenser.

 • NVE

  Det fredete kontorbygget til Noregs vassdrags- og energidirektorat fra 1960-tallet er nylig oppgradert og har fått energimerke B.

 • Fasadegavl

  Detaljer og overflater gir karakter til en bygning og er viktig å ta vare på ved energieffektivisering.

 • Etterisolering

  Gammelt hus blir etterisolert og får ny panel og nye vinduer. Dessverre skiller både panelet og vinduene seg fra det opprinnelige.

 • Termografi

  Termografi som viser at kald luft trekker inn gjennom utettheter i hjørnet. Alle foto: Marte Boro / Riksantikvaren

Det er mange gode grunner til å oppgradere gamle hus slik at man bruker mindre energi. På disse sidene vil vi fokusere spesielt på hvordan eldre bygninger kan energieffektiviseres og hvorfor det kan være lurt å ta vare på gamle hus, men vi vil også se på energisparing i et videre perspektiv.

Hva er det fornuftig å gjøre for å energieffektivisere huset ditt? Hva må du passe på for å unngå bygningsfysiske skader eller dårlig inneklima? Og hvordan tar du best vare på verneverdiene til huset?

I tillegg til å gi et svar på disse spørsmålene, vil vi se nærmere på offentlige krav som har betydning for deg som eier en gammel bygning, blant annet kulturminneloven, plan- og bygningsloven og kravene til energimerking av hus.  

Les mer på nettsidene våre om:

Gode grunner for å bruke mindre energi

Det finnes mange gode grunner til å oppgradere gamle hus slik at man bruker mindre energi. Klimaendringene kan få store negative konsekvenser, men vi kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser ved å bruke fornybare energikilder og redusere energibruken i husene våre. Energieffektivisering gir også lavere kostnader. Etterisolering og tetting gir bedre standard så sant man passer på at det slipper inn nok frisk luft. 

Eldre bygninger krever ofte mer energi til oppvarming enn nyere bygninger, selv om de energieffektiviseres. Men ettersom gamle hus allerede er bygd, er klimabelastningen ved selve byggingen (produksjon av materialer, transport, bygging) allerede tatt. Disse husene er derfor en stor ressurs som vi må fortsette å bruke og ta vare på. Dette kan kompensere for at verneverdige hus ofte har et større energiforbruk enn nye.

Les mer om dette på vår temaside om klimaendringene og kulturminner

 • Fagrapport : Bærekraftig klimaforbedring i gamle hus (2019)

  Last ned fagrapporten her.

  Rapporten er ment for de som ønsker å fordype seg i temaet bærekraftig klimaforbedring av eldre hus, og de som ønsker å vite mer om dokumentasjonen og begrunnelsene som ligger bak rådene, påstandene og tiltakene. I rapporten ligger Enøk i gamle hus som vedlegg.

Miljøvennlig isolering av verneverdig bygg

Gjennom prosjektet Bergsliens gate 12 på Majorstua er utvendig etterisolering med superisolerende kalkmørtel som inneholder aerogel testet ut i Norge for første gang.

Les mer og se opptak der erfaringene blir presentert på arkitektur.no.