r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Verna fartøy - "Fartøylista"

Skriv

«Verna fartøy» er ei gruppe fartøy der eigar forpliktar seg til å ta vare på fartøyet etter antikvariske retningsliner.

Det vesle dampskipet DS Thorolf er eitt av fartøya som har status "verna fartøy". Foto: Trine Lise Wahl, Riksantikvaren 

Fartøy kan få status som verna etter søknad til Riksantikvaren. Eit fartøy må ha status som verna for å vere berettiga til å søkje tilskot.

Frist for søknad om tilskot til verna skip for 2019 er 1. november.

Fartøya er registrert som kulturminne i databasen Askeladden og er tilgjengelig for eksterne aktører gjennom Kulturminnesøk.no.