r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Litauen

Vakre strender på den kuriske landtunge.

I Litauen er syv millioner euro satt av til kulturprogrammet. Målet med midlene er blant annet å øke kunnskapen i Litauen om forvaltning av kulturarv og å stimulere kulturelt entreprenørskap i lokalsamfunn.

Et sentralt begrep i det litauiske kulturprogrammet er «creative placemaking», som innebærer å forme et område, enten det er et nabolag, en by eller en region, rundt kunst og kultur. Det inkluderer elementer som revitalisering gjennom kulturelle aktiviteter, bruk av lokale ressurser, samarbeid på tvers av sektorer og aktiv involvering av lokalsamfunnet.

Det vil være én utlysning åpen for kulturarvsprosjekter, og målet er at minst halvparten av prosjektene som blir støttet skal ha partner fra Norge, Island eller Liechtenstein.

I tillegg til den åpne utlysningen, inneholder dette programmet et pre-definert prosjekt, «Fixus», basert på det slovakiske «Pro Monumenta». I dette prosjektet vil små team av håndverkere og andre eksperter på kulturarv reise rundt i mobile verksted for å inspisere kulturminner, gjøre mindre vedlikeholdsarbeid, skrive rapporter og utforme anbefalinger for eierne av disse kulturminnene om hvordan de best bør ivaretas.

Utlysninger

Programmet er fortsatt under utvikling. Utlysninger kan trolig forventes i siste halvdel av 2019.

Nyttige lenker

EØS-midlene i Litauen

Informasjon fra EØS-midlenes sekretariat