r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Polen

Opplæring i tre som håndverk i Lublin, Polen. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Polens kultur- og kulturarvprogram er på 75 millioner euro. Kulturarvmidlene skal gå til restaurering, ny bruk av kulturminner og kultursamarbeid (se Kulturrådets nettsider for denne delen av programmet).

Programmet skal fokusere på kulturarvens rolle i lokal og regional utvikling med vekt på sysselsetting, entreprenørskap og opplæring i tradisjonshåndverk.

10 millioner euro er satt av til det pre-definerte prosjektet «Jewish Cultural Heritage» som skal fremme jødisk kulturarv. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Jødisk Museum i Oslo, Jødisk Museum i Trondheim, Falstadsenteret og Det Europeiske Wergelandsenteret er norske samarbeidspartnere i dette prosjektet.

Utlysninger

Programmet er fortsatt under utvikling. Utlysningene er ventet å komme i 2019.

Nyttige lenker

Det polske kulturdepartementet 
Informasjon fra EØS-midlenes sekretariat 

Last ned brosjyren for det polske programmet