r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Portugal

EØS-midlene støtter prosjekter som skal bevare Portugals rike kystkultur. Foto: Den norske ambassaden i Lisboa

Ni millioner euro er satt av til det portugisiske kulturprogrammet. Dette programmet har to deler: en del som fokuserer på restaurering og revitalisering av Portugals rike kystkultur og en del som fokuserer på å øke tilgangen til kunst og kultur i mindre bebodde områder i landet (se Kulturrådets nettsider for denne delen av programmet).

Kulturarv langs kysten – f.eks. fort, fyrtårn, fabrikker, fiskemarkeder, landsbyer – er under press fra flere sider. Klimaet og miljøet kan være røft, med nærhet til sjøen, sterke vinder og mye vær. I tillegg gjør fraflytting, økt turisme og medfølgende eiendomsutvikling at kulturarven må aktivt beskyttes og vedlikeholdes.

I dette programmet er 4,3 millioner euro øremerket prosjekter som skal revitalisere kulturarv langs Portugals kyst. Disse prosjektene skal inkludere lokalbefolkningen i å ikke bare restaurere kulturminner, men også gi de restaurerte byggene nye funksjoner i og for lokalsamfunnet, f.eks. som samfunnshus, kulturhus, eller lokaler for næringsdrift.

I tillegg til de åpne utlysningene, vil dette programmet også inkludere to pre-definerte prosjekter. Disse skal omhandle henholdsvis kapasitetsbygging for bevaring av kulturminner under vann og digitalisering av historiske filmer med tema «havet».

Partnermatching-seminar

Er du interessert i å delta i et kulturarvsprosjekt i Portugal, men mangler en samarbeidspartner? Nå arrangerer vi partnermatching-seminar, der syv norske aktører kan bli med til Lisboa for å møte potensielle portugisiske partnere!

Seminaret vil gå over to dager – 12. og 13. september – og vil inneholde presentasjoner fra norske, islandske og portugisiske fagfolk, utflukter til restaurerte kystkulturminner og partnermatching. Les mer og se programmet for de to dagene her.

Temaet for det portugisiske kulturprogrammet – og for dette seminaret – er kystkultur og deltakere som er interesserte i å være med må derfor ha en relevant tilknytning til denne tematikken.

Reise og hotell vil bli dekket opp til €600 av EØS-midlene, og seminaret er derfor begrenset til syv deltakere fra Norge, og kun én deltaker per organisasjon.

Riksantikvaren forbeholder seg retten til å velge ut de mest relevante deltakerne dersom flere enn syv melder sin interesse. Det vil bli gitt forrang til aktører som ikke har deltatt på partnermatching-seminar med Riksantikvaren tidligere.

Dersom du er interessert, send en mail til eeagrants@ra.no med emnefelt «Partnermatch Portugal» og informasjonen under, innen 31. august. Vi vil komme tilbake med svar på søknaden innen 6.september.

Application for participation in partner matching seminar in Lisbon 12-13th September

Name

Email

Phone number

Organisation

Where in Norway will you be travelling from?

Have you or your organisation previously participated in a partnermatching seminar with Riksantikvaren?

What are your wishes for a partnership with a Portuguese organisation? What can you offer and what do you wish to gain from the project partnership?

Utlysninger

Det vil komme én åpen utlysning på 4,3 millioner euro til prosjekter som støtter restaurering og revitalisering av kulturarv langs kysten. Prosjektene kan få mellom 500,000 og 750,000 euro hver. Denne utlysningen er ventet å komme i løpet av sommer/tidlig høst 2019, og det oppfordres til partnerskap med norske organisasjoner!

Nyttige lenker

Programmets nettside
Informasjon fra EØS-midlenes sekretariat