r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Tsjekkia

Foto: Vegard Berggård

Hele 28 millioner euro er satt av til det tsjekkiske kulturprogrammet, og 21,8 millioner euro er øremerket prosjekter som skal revitalisere kulturarv. Disse prosjektene skal inkludere lokalbefolkningen i å ikke bare restaurere kulturminner, men også gi de restaurerte byggene nye funksjoner i og for lokalsamfunnet, f.eks. som samfunnshus, kulturhus, eller lokaler for næringsliv.

Prosjekt-utlysninger

  • Den første utlysningen vil støtte restaurering og bruk av kulturminner. Denne utlysningen kommer høsten 2019. 
  • Den andre utlysningen vil gi midler til mindre prosjekter og kun fokusere på revitalisering og bruk av kulturminner som allerede er i god stand. Denne utlysningen kommer i 2020.

Reisestøtte

Fra og med 12. juli var det mulig å søke om reisestøtte i forbindelse med den første utlysningen av prosjektmidler, som går på restaurering og bruk av kulturminner. Søknadene om reisestøtte fikk fortløpende tilslag, og nå er det ikke flere midler igjen. Du finner mer informasjon om utlysningen finner du her. 

Selv om det ikke er flere midler til reisestøtte i forbindelse med den første utlysningen av prosjektmidler, er det fortsatt mulig for norske aktører å bli med som partner i en søknad. På denne siden finner du en oversikt over tsjekkiske aktører som ønsker en prosjektpartner: 

I 2020 vil det lyses ut nye midler til reisestøtte i forbindelse med den andre utlysningen av prosjektmidler. Reisestøtte er noe du kan søke om hvis du allerede har en tsjekkisk partner i tankene, og ønsker å møtes for å videreutvikle en prosjektidé til en søknad. Din prosjektpartner i Tsjekkia kan få støtte til å komme til Norge, eller du kan få støtte til å reise til Tsjekkia. Det er verdt å merke seg at det er den tsjekkiske partneren som må sende inn søknaden på vegne av dere begge.

Bilateralt samarbeid

Tsjekkia har en svært rik industrihistorie. Riksantikvaren ønsker derfor at særlig norske aktører innen forvaltning av teknisk-industrielle kulturminner deltar i prosjekter på dette temaet. 

Nyttige lenker

Programmets nettside
Informasjon fra EØS-midlenes sekretariat