r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Publikasjoner og lenker

Her finner du en oversikt over relevante publikasjoner og nettsteder om klimaendringer og kulturminner.

Relevante publikasjoner

3.15.2 Klimaendringer og bevaringsverdige bygninger (pdf). Riksantikvarens informasjonsark med praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konsekvenser av forventede klimaendringer.

Råd om energisparing i gamle hus (pdf). Riksantikvarens veileder om energieffektivisering av eldre bygninger. Veilederen inneholder råd om planlegging, vurdering av effekt og risiko ved tiltak med mer.

Oversikt over Riksantikvarens informasjonsark om energieffektivisering av ulike bygningstyper.

Kulturminner og klimaendringer. Pilotprosjekt Aurland kommune. Rapport

Klimaforhold og klimaendringer i Norden (pdf). Delrapport 1 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner, kulturmiljø og landskap i Norden (pdf). Delrapport 2 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø

Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø (pdf). Delrapport 3 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Konsekvenser av klimaendringer for forvaltningen av kulturminner og kulturmiljø, og anbefalte tiltak (pdf). Delrapport 4 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Klimaendringer og kulturarv i Norden (pdf). Oppsummering av prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø

Cercma – Cultural Environment as Resource in Climate Change Mitigation and Adaption (pdf) er et Nordisk samarbeidsprosjekt som ser på kulturminner og -miljøer som ressurser i reduksjonen av og i tilpasningen til klimaendringene.

Regjeringskvartalet. Riksantikvarens utredning om verneverdi og ny bruk (pdf). Rapporten inneholder blant annet en vurdering av bærekraft og oppgradering av høyblokka.  

Oversikt over Riksantikvarens arbeid med bymiljø, klima og energisparing (pdf).

Bærekraftige historiske byer: Byens kulturarv – Bra for klimaet! (pdf). Nordisk samarbeidsprosjekt med fokus på bærekraftige løsninger på områdenivå.

Klimagassberegninger for vernede boligbygg vs. nye lavenergiboliger (pdf), utarbeidet av Civitas på oppdrag fra Riksantikvaren. En sammenligning av klimagassutslipp fra en gammel laftebygning i Trondheim med en ny lavenergibolig i et 60 års perspektiv.

Relevante lenker

Riksantikvarens temaside om energisparing.

Nettsiden Spara och bevara er den svenske Energimyndighetens forskningsprogram for energieffektivisering i kulturhistorisk verdifulle bygninger. Nettsiden inneholder også en kunnskapsdatabase med referanser til litteratur og forskningsresultat innen området "energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse".
 
Nettsidene til Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) inneholder informasjon om klimaendringene og belastninger på kulturminner.
 

Publikasjon

Riksantikvaren har utarbeidet et informasjonsark for eiere av eldre hus med praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konsekvenser av klimaendringer.

Last ned informasjonsarket her