r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Andre arktiske områder

Det finnes også viktige norske kulturminner i deler av Arktis som ikke er under norsk jurisdiksjon. I disse områdene er Riksantikvaren med på å fremme bevaringen av kulturminnene.

Myggbukta var den norske hovedstasjonen i Øst-Grønland frem til 1959 og ble brukt både som fangststasjon og radio-meteorologisk stasjon. Foto: Susan Barr

Av viktige norske kulturminner i deler av Arktis som ikke er under norsk jurisdiksjon, kan rester av Fridtjof Nansens og Hjalmar Johansens overvintringshytte på Frans Josef Land i russisk Arktis, norske fangsthytter på Nordøstgrønland og vraket av Roald Amundsens Maud som ligger i Cambridge Bay i nord-Canada trekkes fram.

Riksantikvaren gir støtte til International Council on Monuments and Sites’ spesialkomité for polare kulturminner (IPHC) som søker å fremme kontakt og gode bevaringsteknikker og -filosofi blant kulturminnearbeidere og -forvaltere i Arktis og Antarktis.

Riksantikvaren har et utstrakt internasjonalt kontaktnett hvor kulturminnebevaring også i andre deler av Arktis fremmes. Norsk formannskap i Arktisk Råd (2006-08) og Nordisk Ministerråd (høsten 2006-08) var to fora hvor kulturminnebevaring er blitt fremmet.